Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2019

Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2019

Chuyên mục: Tin nội bộ

       Vào ngày 31-03-2019, Công ty Seatecco đã tổ chức thành công đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019. Cổ đông dự đại hội đã đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình tài chính công ty năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019 được Ban Giám Đốc và Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.  

       Theo kế hoạch phát triển,Seatecco sẽ đẩy mạnh được việc đa dạng hóa sản phẩm mà Seatecco sẽ cung cấp cho thị trường, từng bước hoàn thành mục tiêu để phát triển Seatecco trở thành một trong những nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu ở Việt Nam.

       Đại hội đã xác định chiến lược phát triển trong các năm tới là phát triển Seatecco trở thành nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu Việt Nam. Ngoài ra, Hội nghị đã đề xuất các giải pháp hữu hiệu cho việc nghiên cứu, thiết kế và sản xuất ra những sản phẩm mới tại Nhà máy chế tạo thiết bị Cơ điện lạnh Seatecco. Qua đó Công ty nâng cao được khả năng cạnh tranh nhằm hướng đến mục tiêu phát triển hiệu quả và bền vững.

BBT

 

Các cổ đông tham gia hội nghị

   

Các cổ đông chú ý lắng nghe các báo cáo!

 

   Trình bày các báo cáo trước đại hội!

Các cổ đông bầu phiếu thông qua các vấn đề đại hội 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com