Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2021

Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2021

Chuyên mục: Tin nội bộ

       Vào ngày 15-04-2021, Công ty cổ phần Seatecco đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021. Các Cổ đông dự đại hội đã đã nhất trí thông qua báo cáo kết quả kinh doanh, tình hình tài chính công ty năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021 được Ban Giám Đốc và Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội.  

       Theo kế hoạch phát triển, Seatecco sẽ tiếp tục nghiên cứu và mở rộng hơn nữa ngành nghề sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh được việc đa dạng hóa sản phẩm. Seatecco sẽ từng bước vượt qua khó khăn do đại dịch Covid gây ra và hoàn thành mục tiêu phát triển, nâng tầm Seatecco trở thành một trong những nhà thầu cơ điện lạnh hàng đầu ở Việt Nam.

       BBT

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com