BỆNH VIỆN QUẢNG NGÃI

BỆNH VIỆN QUẢNG NGÃI

    

   Chủ đầu tư :            Ủy ban nhân dân Quảng Ngãi

  Địa điểm :                 thành phố Quảng Ngãi

 Hạng mục công việc   :    Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

                                             Hệ thống lọc khử trùng phòng mổ

 Tổng giá trị hợp đồng :                600.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com