CÔNG TY DƯỢC BIDIPHAR

CÔNG TY DƯỢC BIDIPHAR

  

  Chủ đầu tư :       CÔNG TY DƯỢC - VTYT BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

  Dự án         :     Phân xưởng thuốc viên GMP 

 Địa điểm        :     thành phố Qui  Nhơn , tỉnh Bình Định

 Hạng mục công việc   :               Hệ thống M&E 

 Tổng giá trị hợp đồng :                1.000.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com