CÔNG TY DƯỢC BIDIPHAR

CÔNG TY DƯỢC BIDIPHAR

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chủ đầu tư :  CÔNG TY DƯỢC - VTYT BÌNH ĐỊNH (BIDIPHAR)

Dự án         :  Phân xưởng thuốc viên GMP 

Địa điểm     :  thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Hạng mục công việc : Hệ thống M&E 

Tổng giá trị hợp đồng : 1.000.000 USD

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com