CTY CAO SU ĐÀ NẴNG

CTY CAO SU ĐÀ NẴNG

  

  Chủ đầu tư :       CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU ĐÀ NẴNG  ( DRC)

   Dự án      :        Nhà máy sản xuất lốp RADIAL 

  Địa điểm   :        Khu Công nghiệp Hòa Khánh Đà Nẵng

  Hạng mục công việc   :  

                         + Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

                               + Hệ thống làm mát nước

    Tổng giá trị hợp đồng :     10.000.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com