ĐH QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

ĐH QUỐC TẾ MIỀN ĐÔNG

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investor :  Southern International University

Location :  Binh Duong new urban area

Works :   + Ventilation and Air-Condition system

Contract value :  3.500.000 USD

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com