KSẠN EDEN - ĐÀ NẴNG

KSẠN EDEN - ĐÀ NẴNG

Chủ đầu tư :   CÔNG TY CỔ PHẦN QUANG NGUYỄN 

Công trình  :   Trung tâm hội nghị- khách sạn EDEN  

 Địa điểm  :   05 Duy tân, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng

 Hạng mục công việc   :  Hệ thống điều hòa không khí trung tâm

 Tổng giá trị hợp đồng :        500.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com