KSẠN TOURANE - ĐÀ NẴNG

KSẠN TOURANE - ĐÀ NẴNG

 

 

 Investor :     QUANG NAM DA NANG TRADE ONE MEMBER COMPANY Ltd.  

 Location :    O4 Truong Sa street, Ngu Hanh Son district, Da Nang city

 Works   :     Ventilation and Air-Condition system

 Contract value :                3.000.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com