NM DƯỢC PHẨM VĨNH LONG

NM DƯỢC PHẨM VĨNH LONG

 

  

  Nhà đầu tư :        CÔNG TY DƯỢC - VTYT CỬU LONG - VĨNH LONG 

  Dự án        :       Nhà máy sản xuất thuốc viên và dịch truyền  GMP

 Địa điểm      :           số 150 đường 14/9 thành phố Vĩnh Long

 Hạng mục công việc   :    Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

                                             Hệ thống Điện

                                             Hệ thống cung cấp nước sạch RO

 Tổng giá trị hợp đồng :                2.500.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com