TTÂM TRUYỀN MÁU KHU VỰC HUẾ

TTÂM TRUYỀN MÁU KHU VỰC HUẾ

 

  Nhà đầu tư :           VIÊN HUYẾT HỌC VÀ TRUYỀN MÁU QUỐC GIA 

  Dự án        :          Trung tâm Huyết học Huế 

 Địa điểm     :          16 Lê Lợi, Vĩnh Ninh , Huế

 Hạng mục công việc   :    Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

 Tổng giá trị hợp đồng :        500.000 USD 

 I

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com