TTĐT CÁN BỘ TÀI CHÍNH

TTĐT CÁN BỘ TÀI CHÍNH

  Chủ đầu tư :         TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH 

   Dự án       :    Trung tâm đào tạo cán bộ  ngành Tài chính 

 Địa điểm     :    Huyện Phú Vang,  Tỉnh Thừa Thiên Huế

 Hạng mục công việc   :    Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

 Tổng giá trị hợp đồng :                3.500.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com