TTĐT CÁN BỘ TÀI CHÍNH

TTĐT CÁN BỘ TÀI CHÍNH

Chủ đầu tư :    TỔNG CỤC THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH 

Dự án       :    Trung tâm đào tạo cán bộ ngành Tài chính 

Địa điểm     :    Huyện Phú Vang,  Tỉnh Thừa Thiên Huế

Hạng mục công việc   :  Hệ thống điều hòa không khí và thông gió

Tổng giá trị hợp đồng :  3.500.000 USD 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com