THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

Thong Bao

Được đăng: 30-03-2020 10:09   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

Vui lòng nhập mô tả

THÔNG BÁO TẠM DỪNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

Được đăng: 26-03-2020 19:19   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO 

TẠM DỪNG TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG 2020

            Thực hiện chỉ thị của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực Chính phủ ngày 26/03/2020 liên quan đến việc tổ chức hội họp trong giai đoạn hiện nay để phòng chống dịch Covid-19 , Hội đồng quản trị công ty cổ phần SEATECCO đã quyết định tạm dừng việc tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 theo như thư mời đã được gởi đến tất cả các Cổ đông công ty ( ngày 28 tháng 03 năm 2020 ). Thời gian tổ chức Đại hội sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tổ chức tại thời điển hợp lý và sẽ thông báo đến toàn bộ Cổ đông công ty theo đúng quy định .

          Vậy , Hội đồng quản trị công ty thông báo đến toàn thể Cổ đông công ty được biết kế hoạch thay đổi trên và rất mong nhận được sự thông cảm của Quý Cổ đông công ty .

 

     Trân trọng !

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com