THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

Thông báo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2019

Được đăng: 25-03-2019 08:53   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

                                             THÔNG BÁO

    TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  NĂM 2019 

         CÔNG TY CỔ PHẦN SEATECCO

            Hội Đồng Quản Trị công ty Cổ phần SEATECCO xin thông báo đến toàn bộ Quý cổ đông kế hoạch tổ chức Đại hội đồng Cổ đông  thường niên năm 2019 như sau

- Thời gian: 08 giờ 00, ngày 30 / 03 /2019

- Địa điểm: Hội trường Công ty SEATECCO, 174 Trưng Nữ Vương, TP. Đà nẵng.

- Ngày bắt đầu đăng ký dự Đại hội: 20/03/2019

(Liên hệ Ông Nguyễn Phan Anh Khoa – Tel : 0983.080.672)

- Nội dung Đại hội:

+ Báo cáo tình hình SXKD năm 2018 và kế hoạch SXKD năm 2019

+ Báo cáo hoạt động của HĐQT và BKS năm 2018

+ Thảo luận các vấn đề tại Đại hội.

+ Thông qua Nghị quyết Đại hội năm 2019

Các tài liệu phục vụ đại hội cổ đông vui lòng xem các file đính kèm :

+ Chương trình đại hội cổ đông 2019 ( File đính kèm )

Danh sách chốt cổ đông mời dự Đại hội  ( File đính kèm)

+ Qui chế làm việc tại Đại hội ( File đính kèm)

+ Báo cáo của HĐQT năm 2019  (  File đính kèm)

+ Báo cáo của BKS năm 2019 ( File đính kèm)

+ Báo cáo  của Ban Giám đốc ( File đính kèm)

+ Dự thảo Nghị quyết Đại hội (  File đính kèm)

(Thư mời tham dự  và chương trình Đại hội đã được gởi đến toàn bộ Quý cổ đông bằng đường bưu điện )

Ngoài các tài liệu được đăng tải nêu trên,cổ đông nào cần cung cấp tài liệu bằng văn bản  vui lòng liên hệ bộ phận lễ tân công ty để được cung cấp .

                                                                                                  HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com