THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 23-07-2021

Được đăng: 19-07-2021 14:08   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

THÔNG BÁO TẠM DỪNG ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 23-07-2021

     Kính gửi : Quý Cổ đông Công ty

     Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng. Vì vậy, để thực hiện đúng chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng liên quan đến việc tổ chức hội họp, Hội đồng quản trị công ty cổ phần SEATECCO quyết định dừng việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông bất thường ngày 23/07/2021.

     Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ bất thường sẽ được Hội đồng quản trị xem xét tổ chức tại thời điểm hợp lý và thông báo đến toàn thể Cổ đông theo đúng quy định.

     Rất mong nhận được sự thông cảm của Quý cổ đông Công ty.

Trân trọng!

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

THÔNG BÁO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 23-07-2021

Được đăng: 06-07-2021 09:23   Chuyên mục: THÔNG TIN ,THÔNG BÁO

                               THƯ MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG 23-07-2021

 

          Hội đồng quản trị công ty Cổ phần SEATECCO trân trọng kính mời Quý cổ đông đến dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường 23-07-2021 theo thời gian, địa điểm, nội dung cụ thể như sau : 

    - Thời gian  :  08 giờ 30 ngày 23/07/2021

    - Địa điểm   :  Hội trường Công ty cổ phần SEATECCO – số 174 Trưng Nữ Vương, TP Đà Nẵng.

    - Nội dung chính Đại hội: Xin ý kiến cổ đông để thông qua: "Kế hoạch tăng vốn điều lệ giai đoạn 2 năm 2021"

    - Tài liệu phục vụ Đại hội     

         + Nội dung chương trình Đại hội  ( File đính kèm );

         + Quy chế tổ chức Đại hội  ( File đính kèm );

         + Nghị quyết của HĐQT về việc triệu tập Đại hội ( File đính kèm );

         + Tờ trình "Kế hoạch tăng vốn giai đoạn 2 năm 2021" ( File đính kèm )

         + Danh sách Cổ đông mời dự Đại hội ( File đính kèm );

         + Dự thảo Nghị quyết Đại hội ( File đính kèm );

         

Cổ đông vui lòng xem nội dung các tài liệu trong các file đính kèm. Trong trường hợp Cổ đông công ty muốn cung cấp các tài liệu nêu trên, vui lòng liên hệ Văn thư công ty để được cung cấp.

           Trân trọng !
 

      HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

 

Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com