Tin tuyển dụng

Tin tuyển dụng

Tổ chức thành công đại hội cổ đông thường niên 2019

Chuyên mục: Tin tuyển dụng

Vào ngày 31-03-2019, Công ty Seatecco đã tổ chức thành công đại hội đồng Cổ đông năm 2019 . Cổ đông dự đại hội đã đã nhất trí thông qua tất cả các bản báo cáo được Ban Giám Đốc và Hội đồng quản trị trình bày tại Đại hội .
Xem tiếp...

Tuyển kỹ sư

Chuyên mục: Tin tuyển dụng

Tuyển dụng Kỹ sư
Xem tiếp...
Copyright © Công ty Cổ Phần Seatecco.vn

174 Trưng Nữ Vương - Quận Hải Châu - Tp. Đà Nẵng * Điện thoại:+84 236.3616026-+84 236.3616019 * Fax: +84 236.3825714 * Email: seatecco-danang@seatecco.com